La Vie en Taichi
     


QI GONG   

 

Wat is Qi gong?

Qi gong is een methode van beweging, meditatie en ademhaling voor een duurzame gezondheid en een lang leven. De betekenis van de woorden Qi en Gong kan je als volgt omschrijven: Qi betekent levensenergie die overal in de natuur en de kosmos aanwezig is en die door middel van ademhaling, meditatie en beweging kan gestimuleerd worden.

 

Gong betekent werk of profijt verkregen door volharding van de oefeningen. Het is werken met en het beheersen van levensenergie.

 

In onze vereniging worden onder andere volgende soorten Qi gong beoefend: – medicinale Qi gong – martiale Qi gong – meditatieve of spirituele Qi gong – bedrijfs Qi gong – Qi zelfmassage an mo gong.

 

Ziekte en invloed van Qi gong op het menselijk lichaam. Ziek zijn biedt je de mogelijkheid om jezelf op een creatieve manier te overstijgen. Bekijk het positief en aanzie het als een persoonlijke ontwikkeling. Het is door de zwaarte van de aarde heen stappen en je er bewust van zijn dat je voortdurend jezelf creëert. Ziekte betekent dat er ergens in het lichaam een verstoring is opgetreden. De oorzaak ervan kan zowel van fysieke, emotionele, mentale of spirituele aard zijn. Ook externe factoren kunnen een rol spelen. Met Qi gong oefeningen krijg je meer inzicht in het probleem zodat het ontspoorde evenwicht kan herstellen. De oefeningen zijn erop gericht om blokkades op te heffen en je kanalen te openen om energie beter te laten stromen. Stilstaand water wordt troebel en stinkt. In je lichaam gebeurt precies hetzelfde. Energetisch gezien kan je deze vergelijking doortrekken, als je energie niet voldoende stroomt en door verkeerde levensomstan- digheden ook nog vervuilt werkt dit ziekte in de hand. Daarom is het van het allergrootste belang om je kanalen open te houden. Qi gong is in feite accupunctuur zonder naalden. Qi is de bezielde kracht die stroomt door alles wat leeft. Ook de aarde (gaia) net als de hele kosmos leeft. Zij beweegt, transformeert, ademt, en leeft door Qi. Een gezond mens heeft meer Qi dan iemand die niet gezond is, maar iemand met veel Qi is niet noodzakelijk gezond. We zijn alleen gezond als de Qi in ons Lichaam ook helder is en onbelemmerd kan stromen. Gezondheid betekent opzoek gaan naar wie je echt bent. Gezondheid betekent snappen wat die Pijn daar doet want pijn is geblokkeerde energie gekoppeld aan informatie.

 

Met Qi gong leer je kennis verwerven over hoe lichaam, geest en leefomgeving zich tot elkaar verhouden en leer je invloed uitoefenen op zaken als gezondheid, vitaliteit, werk, spiritualiteit enz. Qi gong verandert je manier van waarnemen en bewegen. Het werkt preventief tegen ziekten, omdat het je bewust maakt van de processen die ziekte veroorzaken. Qi gong kan genezend werken doordat het lichaam de gelegenheid krijgt zichzelf te corrigeren tot alle elementen weer in balans zijn. Je leert vroegtijdig signalen onderkennen die erop wijzen dat ziekte in aantocht is en hier onmiddellijk op in te spelen door gebruik te maken van voedende en corrigerende energieën. Na volharding van de oefeningen zal je lichaam zichzelf corrigeren en zal zelfs je houding en je gedrag veranderen. Je leert de spiritualiteit in de materie ( je lichaam ) te beleven en niet buiten jezelf. Goed aarden is dus essentieel. Qi gong oefeningen verhogen de weerstand, versterken de innerlijke structuur en oefenen een positieve invloed uit op:

  • vermoeidheid – stress – zenuwstelsel – ademhaling – bloedsomloop – spijsvertering – stofwisseling
  • bewegingsorganisme – diabetes van het type II enz.